Những tai nạn giao thông chết người – Ý thức hay số phận?

Khi tai nạn xảy đến, mọi người thường đổ lỗi cho cái “số”. Điều này đã tạo nên tâm lý buông thả, phó mặc số phần mà người dân không biết rằng ý thức mới là yếu tố đóng vai trò quyết định.

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai.

*