Tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Ý thức là một yếu tố tiên quyết trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Việc không có đủ nhận thức về sự nguy hiểm của tai nạn giao thông đang là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai.

*