Kinh nghiệm

cruise-control-la-gi

Cruise Control và Adaptive Cruise Control là gì?

Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control và Adaptive Cruise Control tuy cách sử dụng đơn giản nhưng nhiều lưu ý quan trọng cần biết. Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control là gì? Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control System (CCS) là một hệ thống […]