Bảo dưỡng

Dấu hiệu lỗi cảm biến kích nổ

Dấu hiệu lỗi cảm biến kích nổ

Cảm biến kích nổ giúp ngăn chặn hiện tượng kích nổ, do đó nếu phát hiện xe bị lỗi cảm biến kích nổ cần kiểm tra xử lý sớm. Công dụng cảm biến kích nổ Cảm biến kích nổ có nhiệm vụ ghi lại các rung động của động cơ […]