Bảo dưỡng

Cách chỉnh garanti xe ô tô

Cách chỉnh garanti xe ô tô

Nếu xe bị tình trạng vòng tua máy tăng cao hơn 1.000 vòng/phút khi chạy garanti chủ xe có thể tự chỉnh garanti xe. Ở chế độ xe chạy không tải garanti, vòng quay động cơ ô tô thường trong khoảng 800 – 1.000 vòng/phút. Đây là được xem là […]