Giấy tờ xe ô tô gồm những gì? Không mang phạt bao nhiêu?

Người lái ô tô bắt buộc phải mang đầy đủ các loại giấy tờ xe ô tô. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe và giam giữ xe.

Giấy tờ xe ô tô gồm những gì?


Theo Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, những giấy tờ xe ô tô khi tham gia giao thông mà người điều khiển xe cần mang theo bao gồm:

  • Giấy phép lái xe của người điều khiển xe
  • Giấy đăng ký xe ô tô
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Sổ đăng kiểm xe ô tô)
  • Trong trường hợp mua xe ô tô trả góp thì người điều khiển xe phải cung cấp giấy tờ bản gốc do phía ngân hàng cung cấp để thay thế cho Giấy đăng ký xe.
Khi tham gia giao, người lái xe bắt buộc phải mang đầy đủ các loại giấy tờ xe ô tô
Khi tham gia giao, người lái xe bắt buộc phải mang đầy đủ các loại giấy tờ xe ô tô

Xem thêm:

Người điều khiển xe lưu ý theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, các loại giấy tờ xe ô tô mang theo đều phải là bản gốc, giấy tờ photo sẽ không có hiệu lực thay thế. Mặt khác trong Nghị định 171/2013/NĐ-CP có quy định một số lỗi cần áp dụng biện pháp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tạm giữ giấy tờ xe để người vi phạm giao thông hoàn tất thủ tục nộp phạt mới giao trả giấy tờ chính. Do đó giấy tờ mang theo khi đi ô tô bắt buộc phải là bản gốc.

Không mang giấy tờ xe ô tô phạt bao nhiêu?


Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt không có giấy tờ xe ô tô như sau:

Giấy đăng ký xe

Lỗi không có Giấy đăng ký xe (cavet) bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng, bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Trường hợp nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) thì bị tịch thu phương tiện.

Lỗi không mang Giấy đăng ký xe bị phạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng.

Lỗi không có Giấy đăng ký xe bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng
Lỗi không có Giấy đăng ký xe bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng

Xem thêm:

Giấy phép lái xe

Lỗi không có Giấy phép lái xe (bằng lái xe) bị phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tạm giữ phương tện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Lỗi mang theo Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng. Trừ trường hợp Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia thì bị phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tạm giữ phương tện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Lỗi không có Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng
Lỗi không có Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng

Xem thêm:

Sổ đăng kiểm

Lỗi không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường – Sổ đăng kiểm (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) bị phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng.

Lỗi không mang Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị phạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng.

Lỗi không có Sổ đăng kiểm hoặc đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên bị phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng
Lỗi không có Sổ đăng kiểm hoặc đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên bị phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng

Bảo hiểm xe

Lỗi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng.

Lỗi không có hoặc không mang Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng
Lỗi không có hoặc không mang Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng

Duy Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai.

*