Diễn đàn dân chơi ô tô - Trang 127

Đánh giá Kia Morning cũ 2009 nhập khẩu

Dù đã gần “10 tuổi” nhưng Kia Morning SLX 2009 nhập khẩu vẫn có sức hút nhất định với người mua xe ô tô cũ. Đánh giá Kia Morning 2009 SLX nhập khẩu cũ về ngoại thất Đánh giá Morning cũ đời 2009 SLX nhập khẩu về Việt Nam có […]

Nếu không muốn ô tô trở chứng “nằm đường”, hãy thay thế kịp thời 10 bộ phận này!

Bạn không muốn hoá đơn thanh toán sửa chữa tại gara “xuất hiện” thêm vài con số 0? Bạn lại càng không muốn đang đi ngon trớn, xe ô tô bỗng dưng trở chứng “nằm đường”? Sở hữu một chiếc “xế hộp”, bên cạnh kinh nghiệm lái xe an toàn, […]