Ảnh hưởng to lớn của tai nạn giao thông tới chất lượng cộng đồng

Tai nạn giao thông đã để lại trong lòng mỗi người những nghi ngại không nhỏ trước câu hỏi: Trách nhiệm thuộc về ai?

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai.

*